Regler og retningslinjer for brugere

Når du opretter en Prisjagt-konto, accepterer du følgende regler og retningslinjer:

1. Grundlæggende regler

1.1. Medlemmer må højst have én konto pr. person. Ignoreres dette, deaktiveres alle dine konti. Hvis du af en eller anden grund har brug for et midlertidigt brugernavn, bedes du kontakte os. Hvis du har glemt dine login-oplysninger og ikke kan genfinde dem via vores system, skal du ikke oprette en ny konto, men kontakte os for at få hjælp.

1.2. Dette websted er kun til personlig brug. Du må ikke distribuere, udveksle, modificere, sælge eller overføre noget, som du kopierer fra dette websted, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, lyd og video til erhvervsformål eller offentlige formål.

1.3. Du er ansvarlig for alle opslag, der gøres via din konto. Prisjagt er hverken ansvarlig for eller garanterer for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af et opslag. Deltagerne opfordres til at søge professionel rådgivning i specifikke individuelle situationer og ikke udelukkende stole på de udtalelser, råd eller meninger, der fremgår af brugernes opslag.

1.4. De grundlæggende regler er ganske enkle: vær høflig, optræd ikke krænkende eller ondsindet, overhold loven, og post ikke meddelelser der indeholder nogen form for reklame eller markedsføring herunder tekstmeddelelser, billeder, henvisningslinks, betalte links etc.

1.5. Vær opmærksom på at alle indlæg vil blive offentliggjort, og at din tekst vil være tilgængelig for alle med en internetforbindelse.

1.6. Vi sletter brugerkonti, der har været inaktive i 18 måneder.

2. Regler for brugeranmeldelser

2.1. Brugeranmeldelser må kun tilføjes af forbrugere og ikke af virksomheder eller af personer, der selv har interesse i butikken eller produktet eller af forbrugere med en tæt relation til sådanne personer. Anmeldelser må ikke bruges til at fremme din egen virksomhed, eller bevidst skade andres butikker eller omdømme. Anmeldelser må ikke indeholde links, spørgsmål eller diskussioner om andre butikker eller produkter end den/det der anmeldes.

2.2. Virksomhedsrepræsentanter må ikke på eget initiativ offentliggøre oplysninger om produkter og/eller tjenesteydelser, som de selv eller deres partnere tilbyder. Det er dog tilladt at besvare brugernes spørgsmål, når de henvender sig til et bestemt firma eller en bestemt butik.

2.3. For at reducere risikoen for at andet end egne erfaringer og meninger danner grundlag for en anmeldelse, tillader vi ikke anmeldelser indsendt til gengæld for kompensation (penge, udstyr, rabatter, lotterisedler osv.) eller til gengæld for deltagelse i en præmiekonkurrence eller et lotteri. En anmeldelse, der mistænkes for at være indsendt under sådanne omstændigheder, betragtes som reklame og vil blive fjernet. Da vi ikke kan afgøre, af hvilken anledning hver enkelt anmeldelse indsendes, vil alle anmeldelser, der indsendes eller opdateres i løbet af en igangværende kampagne, præmiekonkurrence eller et lotteri, der involverer anmeldelser på Prisjagt, blive fjernet.

2.4. Ved at bruge denne tjeneste, accepterer du, at ikke bruge webstedet til at sende (eller linke til) nogen form for materiale, som er bevidst usandt og/eller ærekrænkende, unøjagtigt, krænkende, vulgært, hadefuldt, chikanerende, obskønt, blasfemisk, truende eller på anden måde er en lovovertrædelse.

2.5. Du indvilliger i ikke at poste ophavsretligt beskyttet materiale medmindre ophavsretten ejes af dig eller af Prisjagt.

2.6. Fremlægning af andres personlige data eller krænkelse af privatlivets fred er strengt forbudt. Eksempler kunne omfatte, men er ikke begrænset til, personlige navne, private adresser, telefonnumre, CPR-numre, private e-mailadresser, registreringsnumre på køretøjer, etnicitet, sundhedsstatus, politisk og religiøs overbevisning, seksuel orientering, personlig økonomi, beskæftigelse, lovbrud, straffedomme eller arrestationer m.m.

2.7. Hvis du spammer vores medlemmer på nogen måde, vil din konto blive deaktiveret eller lukket. Undlad at kontakte nogen for at anbefale dit produkt eller din tjeneste, hvis de ikke udtrykkeligt forventer, at du kontakter dem.

2.8. Vi tager reglen "vær høflig" meget alvorligt! Vi tolererer ikke uforskammetheder. Ethvert medlem, der er bevidst ubehagelig eller forstyrrende, kan afvises uden varsel.

2.9. Enhver form for grovhed over for vores personale og/eller ledelse i nogen form kan resultere i øjeblikkelig ophævelse af din konto.

2.10. Hvis en bruger oplever en sendt meddelelse som værende stødende, opfordres vedkommende til at kontakte os med det samme via e-mail. Vi har muligheden for at fjerne anstødelige meddelelser, og vi vil gøre alt for at gøre dette inden for en rimelig tidsramme, hvis vi konstaterer, at det er nødvendigt.

2.11. Anmeldelser, der overtræder vores regler, skjules. Afhængigt af omstændighederne kan vi bede om en forklaring eller en opdatering. Hvis et medlem ikke reagerer eller ikke er i stand til at give en rimelig forklaring, vil anmeldelsen forblive skjult.

2.12. Vi har ikke til hensigt at censurere meddelelser baseret på meninger, der er udtrykt i et indlæg, men vi forbeholder os retten til at fjerne, ændre eller flytte indlæg efter vores skøn og uden forklaring.

3. Regler for brugeranmeldelser om butikker

3.1. Anmeldelser bør være specifikke og baseret på kendsgerninger. De bør afspejle forbrugerens egne og aktuelle erfaringer vedrørende kundepleje, kundesupport eller være relateret til købsaftalen og dens vilkår.

3.2. Når en forbruger klager over manglende levering eller venter på refusion, godtgørelse eller handlinger i en igangværende supportsag, bør anmeldelsen normalt opdateres fra tid til anden, indtil den er løst eller sagen er lukket. Hvis vi anser det for nødvendigt, kan anmeldelsen blive skjult, og forblive skjult indtil den opdateres.

4. Regler for brugeranmeldelser om produkter

4.1. Anmeldelser bør være specifikke og baseret på kendsgerninger. De bør afspejle forbrugerens egne erfaringer med hensyn til produktfunktionalitet, ydeevne, kvalitet, indhold osv.

5. Opdateringer af disse regler og retningslinjer

5.1. Vi forbeholder os retten til at ændre og rette disse regler og retningslinjer til enhver tid uden varsel. Det er dit ansvar jævnligt at holde dig informeret om gældende regler og retningslinjer.