Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Din tillid til os er vigtig, og ydermere at du føler, at du kan stole på indholdet, som findes på vores pris- og produktsammenligningstjeneste. Derfor gør vi altid vores bedste for at give dig så fuldstændige og nøjagtige informationer som muligt. I denne tekst forklarer vi, at der alligevel nogle gange kan ske fejl.

Oplysningernes nøjagtighed

Vi får produktspecifikationer og andre oplysninger fra leverandører, producenter, forhandlere, diverse publikationer, og vi indsamler desuden information fra andre tilgængelige websites. Det er vores mål, at alle informationer på hjemmesiden er nøjagtige og opdaterede, men vi kan dog ikke altid garantere oplysningernes pålidelighed eller nøjagtighed.

Alle handlinger, foretaget af brugeren på hjemmesiden, er brugerens eget ansvar. Prisjagt forsøger så vidt muligt at sikre nøjagtigheden af de produkt- og prisoplysninger, der vises på hjemmesiden. Vi opfordrer derfor altid vores brugere til selv at kontrollere, at prisen i butikken stemmer, inden et køb gennemføres. Prisjagt kan ikke give nogen garanti for, at oplysningerne er korrekte eller holdes ansvarlig for eventuelle handlinger og valg, der træffes på baggrund af de produkt- og prisoplysninger, der er angivet. Desuden kan Prisjagt ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader, som er opstået i forbindelse med en aftale, indgået i forbindelse med en virksomhed, der er anført på Prisjagt.

Hvis du finder fejl, vil vi sætte pris på, at du rapporterer dette til os, så vi kan rette eller fjerne eventuelle unøjagtige oplysninger.

Prisjagts hjemmeside indeholder links til andre sites på internettet, som ejes og drives af butikker eller andre tredjeparter. Prisjagt kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på disse eksterne sites.

Ikke en anerkendelse

Omtale af tredjepartsprodukter eller -tjenester, herunder varemærker og links til onlinebutikkers hjemmesider, er kun til orientering og afspejler hverken en anerkendelse eller en anbefaling af disse. Et sådan brug af varemærker eller links til butikshjemmesider har ikke til hensigt hverken direkte eller indirekte at antyde, at disse tredjeparter anerkendes, anbefales eller har nogen tilknytning til Prisjagt.

Betaling

Du betaler ikke noget for at bruge Prisjagts website, og Prisjagt kan ikke holdes ansvarlig for betaling til tredjepartsleverandører, som du vælger at handle med. Du er selv ansvarlig for at en betaling gøres i henhold til de vilkår, der gjorde sig gældende, da du indgik en aftale med tredjepartsleverandøren.

Ansvarsfraskrivelse

A. Du er indforstået med og accepterer at:

 1. du bruger websiten på egen risiko;

 2. produkterne og tjenesteydelserne leveres i deres nuværende tilstand og i det omfang de er tilgængelige;

 3. med undtagelse fra det vi udtrykkeligt tager ansvar for, fraskriver vi os garantier af enhver art, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garantier i forhold til værdi, egnethed i forhold til et bestemt formål, fagekspertise og patentret;

 4. alt materiale du downloader eller på anden måde indhenter ved brug af websiten, sker på egen risiko;

 5. du alene er ansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem eller for tab af data, som følge af downloads fra websiten eller åbning af e-mails som vi har sendt;

 6. vi ikke påtage os noget ansvar i forhold til informationens nøjagtighed. Det samme gør sig gældende, i forhold til de resultater der opnås og pålideligheden af oplysninger, indhold, tjenester eller varer, der vises eller annonceres via webstedet. Vi påtager os derudover ikke ansvaret for at webstedet er hensigtsmæssigt og egnet i forhold til brug andre steder uden for Danmark;

 7. ingen råd og informationer, hverken mundtlige eller skriftlige, som du har modtaget fra os, på eller via webstedet, kan betragtes som en garanti, som ikke er angivet i disse generelle vilkår.

B. Bortset fra det der udtrykkelig angives, garanterer vi ikke at:

 1. produkter eller tjenester opfylder dine krav;

 2. produkter eller tjenester leveres uden afbrud, rettidig, sikkert eller fejlfrit;

 3. de resultater, der kan opnås ved brug af produkter eller tjenester, er nøjagtige eller pålidelige;

 4. kvaliteten af produkter, tjenester, information eller andet materiale som du har købt eller erhvervet dig gennem et produkt eller en tjeneste opfylder dine forventninger;

 5. eventuelle defekter eller fejl bliver korrigeret.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang loven tillader det, er vi ikke ansvarlige for direkte, indirekte, beslægtede eller særlige skader eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med, at du bruger eller ikke kan bruge websiten, produkter eller tjenester, som du har købt eller gjort brug af. Det samme gør sig gældende for meddelelser, du har modtaget eller transaktioner, som er indgået via tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, brug, data eller andre immaterielle aktiver, selv om en sådan part er blevet underrettet om risikoen for sådanne skader. Er du utilfreds med vores tjenester eller de tilbud, der leveres via hjemmesiden, er den eneste løsning at stoppe med at bruge hjemmesiden.

Undtagelser og begrænsninger

Nogle lovgivere tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller begrænsning, eller udelukkelse af ansvar for relaterede skader eller følgeskader. I sådanne tilfælde skal vores ansvar begrænses i så høj grad som loven tillader.